با سلام

در این بخش میخواهیم به بیان اصطلاحات مهم و اساسی که بیشتر با آنها سر و کار داریم بپردازیم.

امیدواریم با کمک شما دوستان این بخش کامل تر گردد.