این شرکت با استفاده از ماشین آلات سوزنی ایتالیایی، قادر به بافت انواع تور می باشد.

در زیر به برخی تورهای تولیدی این شرکت اشاره شده است.

  • تور استخر پرورش ماهی
  • تور قفس پرندگان
  • تور ایمنی
  • تور خودرویی(تور کشی جهت پشت صندلی خودرو)
  • تورهای ورزشی اعم از پینگ پنگ، تنیس، والیبال، فوتبال و غیره