این شرکت با تکیه بر دانش روز طراحان و مهندسان بافت، اقدام به تولید انواع یراق آلات و خرج کار جهت کار بر روی لباس، مبل و پرده نموده است.