انواع بافت و پارچه

مهندسین متخصص ما آشنا با انواع بافت های مختلف و ماشین آلات به روز دنیا ، جدیدترین پارچه ها را تولید و به بازار عرضه می کنند .

پارچه پرده ای

  • تافته
  • مخمل
  • شنیل
  • گیپور

پارچه مبلی

  • گونی بافت
  • انواع مخمل
  • تافته

پارجه لباسی

  • پبراهنی
  • جین