پارچه ضد آب با عملکردی شبیه به پوست انسان

گروهی از محققان دانشگاه کالیفرنیا امریکا توانستندیک نوع پارچه ضد اب با عملکردی شبیه به پوست انسان تولید کنند ،این نوع پارچه قطرات آب را پارچه خارج میکند همچون پوست که عرق را از طریق قطرات از پوست خارج می کند .
هر چند که ضد آب بودن مقوله جدیدی در نساجی نیست ولی تکنولوژی به کار رفته در این پارچه که منجر به خاصیت ضد آب بودن این پارچه شده است یک تکنولوژی متفاوت و جدید می باشد .
مخترعان این پارچه یک تکنولوژی را به کار برده اند که مطمئن هستند به هیچ عنوان مایع به داخل بافت پارچه نفوذ نمیکند و مایع اضافی را دفع می کند ، عمل دفع مایع اضافی از طریق کانال های کوچک و به وسیله آثار مویینگی انجام می گیرد .
اثرات مویینگی باعث جذب مایع توسط نخ هایی که به منظور جذب قطرات آبی که میخواهند از یک طرف به طرف دیگر نفوذ کنند تولید شده اند ، خواهد شد .
جدا از خواص مویینگی خاصیت دفع آب پارچه نقش مهمی را در خروج آبهای اضافی ایفا می کند .
همچنین مخترعین برای مطمئن شدن از اینکه آب به طرف دیگر نفوذ نمیکند یا به اصطلاح نم پس نمیدهد
نخ های آب دوستی را تولید کرده اند که نقش جذب آب وهدایت آب را به کانال های خروج آب را بر عهده دارند که باعث دفع هر چه راحت تر آب از پارچه می شود .
لباس های تولید شده از این پارچه ها نه تنها باعث دفع عرق بدن خواهد شد بلکه پوست بدن به راحتی می تواند نفس بکشد به این ترتیب این البسه خیلی مناسب برای ورزشکاران و علاقمندان به ورزش میباشد.