این شرکت با تکیه بر دانش و تکنولوژی روز اقدام به تولید و تامین(به صورت تخصصی و کاستومایز) انواع نخ های پلی استر نموده است.

از تولیدات این شرکت میتوان به نخ های DTY از دنیر 75 الی 300 اشاره کرد همچنین این شرکت قادر به تامین نخ های POY, DTY, FDY, ATY, ITY و اسپاندکس خام و رنگی با مرغوبترین مواد اولیه و بهترین قیمت می باشد.

جهت مشاهده ریز محصولات شرکت از منوی نخ پلی استر، وارد محصولات مرتبط مورد نیاز شوید.

برای خرید محصولات زیر میتونید روی ما حساب کنید:

  • تامین POY از دنیر 180(فاینال 100) الی 750(فاینال 450) خام و رنگی.
  • تولید DTY از دنیر 75 الی 300 خام با شرط رنگ، فیلامنت معمولی و هایفیلامنت(75/144 و 100/144).
  • تامین نخ DTY رنگی از دنیر 100 الی 600 به صورت تک لا و دنیر بالا تر به صورت چند لا و تابیده.
  • تامین نخ FDY از دنیر 75 الی 600 خام و رنگی، معمولی و هایفیلامنت.
  • تامین نخ ATY از دنیر 300 الی 3000.
  • تامین نخ اسپاندکس از دنیر 75 با لاکرای 20 الی 600 با لاکرای 70.
  • نامین نخ ITY.
  • تولید نخ فانتزی.
  • تولید نخ دوخت و نخ صنحتی پنبه، پلی استر پنبه و 100 درصد پلی استر.