این شرکت با تکیه بر دانش روز و ماشین آلات پیشرفته خط تولید پارچه های مبلی گونی بافت را راه اندازی نموده است، همچنین در آینده قادر خواهیم بود پارچه های مبلی با رویه مخمل و شبه مخمل تولید نماییم.